Moja oferta

Co mogę dla Ciebie zrobić

Projektowanie wnętrz mieszkalnych

Projektowanie wnętrz komercyjnych

Nadzór autorski nad przebiegiem prac

Porady dotyczace aranżacji i stylizacji wnętrz

Współpracuję z wieloma sprawdzonymi firmami wykonawczymi. Cena moich usług zależy od nakładu pracy i powierzchni projektowanych wnętrz.

Współpracę w zakresie naszych usług można podzielić na poniższe etapy:

1. Poznanie oczekiwań

Najważniejsze to poznanie oczekiwań Klienta; zazwyczaj odbywa się to podczas spotkania lub rozmowy, podczas których poznajemy wizję naszych Zleceniobiorców co do efektu końcowego, ich preferencje estetyczne, stylistyczne, czy kolorystyczne. Omawiany jest także zakres prac projektowych i terminarz zakończenia usługi.

2. Inwentaryzacja i pomiary

Kolejnym krokiem jest inwentaryzacja powierzchni podlegających usłudze projektowej, a także dokładne pomiary będące podstawą rysunków technicznych i precyzyjnego modelowania poszczególnych pomieszczeń.

3. Projekt koncepcyjny

To etap wstępny projektu – polega na stworzeniu kilku propozycji układu funkcjonalnego pomieszczeń. Po akceptacji jednego z nich możemy przejść do dalszego etapu, czyli właściwego projektu kompleksowego.

4. Projekt kompleksowy

W następnej kolejności wspólnie z Państwem rozwijamy wybraną wcześniej koncepcję wnętrz, dodając urządzenia, meble, materiały wykończeniowe, dobierając kolorystykę czy oświetlenie i  przedstawiamy to na rzutach i modelach 3D. Końcowym etapem jest przygotowanie rzutów i kładów technicznych dla ekip wykonawczych: rozmieszczenie punktów instalacji elektrycznej (włączniki, lampy, gniazda),  podłączenia wod-kan, rozrysowanie płytek etc.  

Usługa zawiera również wspólny wybór materiałów i elementów wyposażenia w punktach sprzedaży. Opcją dodatkową i poszerzeniem usługi jest przedstawienie zaprojektowanych pomieszczeń w formie fotorealistycznych wizualizacji.

5. Nadzór autorski – opcjonalnie

Usługa, polegająca na bieżącym nadzorowaniu zgodności wykonywanych prac z zatwierdzonym przez Inwestora projektem. Wycenę usługi ustalamy indywidualnie. Nasza pracownia współpracuje z godnymi zaufania firmami wykonawczymi.

6. Stylizacja i dekoracja wnętrz - opcjonalnie

Usługa kończąca całość prac – polega na ostatecznej stylizacji wnętrz i obejmuje dobór elementów dekoracyjnych takich jak zastawa stołowa, bielizna pościelowa, tkaniny, dodatki etc.